Deklaracja siły wyższej ze względu na ograniczenia łańcucha dostaw surowców – COVID-19

Szanowni Klienci, 
 
Pragniemy Państwa poinformować, że ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19, terminy dostaw zamówionych towarów mogą w krótkim czasie ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. 
 
Spowodowane jest to skrajnym niedoborem komponentów i surowców we wszystkich dostępnych rynkach na świecie. Z uwagi na powiązanie naszej działalności łańcuchem dostaw z innymi kontrahentami, okoliczność ta jest w pełni od Nas niezależna. Firma NO-EL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikłe z sytuacji panującej na rynku.
 
Uprzejmie prosimy o cierpliwość w przypadku, gdy zamówione towary nie dotrą do Państwa na czas. Obecna sytuacja stawia przed nami wiele wyzwań i dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować terminowe wykonanie zobowiązań. Naszym niezmiennym celem jest utrzymanie wysokich standardów i zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii w zakresie działalności naszej firmy. Stale monitorujemy bieżące zmiany i  dostosowujemy się do nich w razie potrzeby.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

_________________________________________________________

Dear Customers,
 
We would like to inform you that due to the epidemiological situation related to the COVID-19 pandemic, the delivery times for the ordered goods may change in a short time for reasons beyond our control.
 
This is due to the extreme shortage of components and raw materials in all available markets in the world. Due to the fact that our activities are linked with a supply chain with other contractors, this circumstance is completely independent of us. The NO-EL company is not responsible for any delays resulting from the situation on the market.
 
We kindly ask you to be patient in the event that the ordered goods do not reach you on time. The current situation presents us with many challenges and we make every effort to guarantee the timely fulfillment of obligations. Our unchanging goal is to maintain high standards and minimize the negative effects of the epidemic on our company’s operations. We constantly monitor current changes and adapt to them when necessary.
 
We remain at your disposal in case of any questions.
 

SENSATA – GIGAVAC | Force Majeure Declaration due to raw material supply chain constraints