NO-EL uzyskał certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN- EN ISO 9001:2015-10!

POLITYKA  JAKOŚCI

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz spełniania wymagań prawnych i innych, dotyczących działania Firmy, tak, aby harmonijna współpraca gwarantowała NO – EL znaczącą pozycję w zakresie handlu elementami automatyki przemysłowej a naszym Klientom rozwój. Chcemy to osiągnąć przede wszystkim poprzez:

  • ciągłe kreowanie i dostarczanie usług o jakości, spełniającej wymagania Klienta,
  • ścisłą współpracę z Producentami, oferującymi stabilną i wysoką jakość elementów automatyki przemysłowej,

co stanowi rekomendację dla obecnych i przyszłych interesów Firmy.

 Podstawowymi celami które sobie stawiamy są:

  • satysfakcja naszych Klientów
  • terminowość dostaw
  • kompletność dostaw
  • doskonalenie naszych procesów, z wykorzystaniem nieskomplikowanej i zarazem zwinnej struktury
  • utrzymanie rozpoznawalnego dla Klienta wizerunku i marki firmy
  • włączanie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości.

Pobierz –> certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 : 2015!